ฮอนด้า ชวนพนักงานจิตอาสาผลิตอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

“มอเตอร์โชว์ 2020” ดันยอดขายรถครึ่งปีหลัง โตสวนทางโควิค-19
กรกฎาคม 29, 2020
ฟอร์ดเผย 5 เหตุผลที่รถกระบะมาแรงกว่าเก๋ง
กรกฎาคม 30, 2020
แสดงทั้งหมด

ฮอนด้า ชวนพนักงานจิตอาสาผลิตอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

ฮอนด้า ชวนพนักงานจิตอาสาผลิตอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
ส่งความห่วงใยผ่านโครงการ “Honda Dream School”

 

 

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อ โครงการ “Honda Dream School : ฮอนด้าชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” ซึ่งในปีนี้ได้ต่อยอดกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้เชิญชวนพนักงานฮอนด้าร่วมส่งต่อความห่วงใย รวมพลังอาสาร่วมกันผลิตอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ ฉากป้องกันสำหรับติดตั้งบนโต๊ะอาหารและโต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์ หน้ากาก Face shield แท่นเหยียบเจลแอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์แบบขวด เพื่อนำไปบริจาคและส่งมอบให้กับ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าบางชัน กรุงเทพฯ  โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงินอนุสรณ์) จ.พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนบ้านหว้าเอน จ.ปราจีนบุรี นอกจากนี้ ฮอนด้า ยังมอบผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องยนต์อเนกประสงค์ของฮอนด้า ได้แก่ เครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง ให้กับทางโรงเรียน อีกทั้งช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน เพื่อให้เอื้อต่อการสอนของครูและการเรียนรู้ของเด็ก พร้อมส่งต่อสังคมคุณภาพอีกด้วย

 

 

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิต ประจำวันจนเกิดเป็นวิถีใหม่ New Normal ทุกๆ สถานที่มีการกำหนดมาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยที่เข้มงวด รวมถึงในโรงเรียนและสถานศึกษา ฮอนด้า ภายใต้ โครงการ “Honda Dream School : ฮอนด้าชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปลอดภัยให้กับครูและนักเรียน โดยได้เชิญชวนพนักงานฮอนด้า ทั้งในส่วนของสำนักงาน ส่วนการขายและบริการ โรงงาน จ.พระนครศรีอยุธยา และโรงงาน จ.ปราจีนบุรี  ร่วมผลิตอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในบริเวณ “พื้นที่ ปันสุข” ซึ่งได้แก่ ฉากป้องกันสำหรับติดตั้งบนโต๊ะอาหารและโต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์ 46 ชุด แท่นเหยียบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 35 แท่น  หน้ากาก Face shield 100 ชิ้น  รวมถึงร่วมบรรจุเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบหลอด 300 หลอดและแบบขวด 250 ขวด นอกจากนี้ ฮอนด้ายังได้มอบเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง Honda เพื่อใช้สำหรับพ่นฆ่าเชื้อ โดยมอบให้กับโรงเรียน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าบางชัน กรุงเทพฯ โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงินอนุสรณ์) จ.พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนบ้านหว้าเอน จ.ปราจีนบุรี

 

 

ารส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโครงการ “Honda Dream School : ฮอนด้าชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย”

นายไพรัช เผื่อนด้วง   กรรมการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง Honda จำนวน 1 เครื่อง  ฉากป้องกันสำหรับติดตั้งบนโต๊ะอาหาร 22 ชุด แท่นเหยียบเจลแอลกอฮอล์ 4 แท่น หน้ากาก Face shield 100 อัน เจลล้างมือแอลกอฮอล์แบบหลอด 300 หลอด  เจลแอลกอฮอล์แบบขวด 50 ขวด ให้กับโรงเรียนสุเหร่าบางชัน โดยมี นายมาโนช ขะมันจา   ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าบางชัน เป็นผู้รับมอบ

 

 

 

 

นายไพรัช เผื่อนด้วง   กรรมการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบ เครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง Honda จำนวน 1 เครื่อง  ฉากป้องกันสำหรับติดตั้งบนโต๊ะอาหาร 10 ชุด แท่นเหยียบเจลแอลกอฮอล์ 15 แท่น  เจลล้างมือแอลกอฮอล์ 100 ขวด อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และถังขยะสำหรับการคัดแยกประเภทขยะ ให้กับโรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงินอนุสรณ์) จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายอภิพัฒน์  ใจเพ็ชร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตาโล่เป็นตัวแทนรับมอบ

 

 

 

 

นายไพรัช เผื่อนด้วง  กรรมการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง Honda จำนวน 1 เครื่อง ฉากป้องกันสำหรับติดตั้งบนโต๊ะอาหาร 10 ชุด ฉากป้องกันสำหรับติดตั้งบนโต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์ 4 ชุด แท่นเหยียบเจลแอลกอฮอล์ 20 แท่น เจลล้างมือแอลกอฮอล์ 100 ขวด อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และถังขยะสำหรับการคัดแยกประเภทขยะ ให้กับโรงเรียนบ้านหว้าเอน จ.ปราจีนบุรี โดยมี นางสาวรัตนาภรณ์  ศรีสรวย   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบ

 

 

ภาพการผลิตอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยพนักงานจิตอาสาฮอนด้า

การผลิตหน้ากาก Face shield และบรรจุเจลแอลกอฮอล์

การผลิตหน้ากาก Face shield และบรรจุเจลแอลกอฮอล์

การผลิตหน้ากาก Face shield และบรรจุเจลแอลกอฮอล์

การผลิตหน้ากาก Face shield และบรรจุเจลแอลกอฮอล์

 

 

การผลิตแท่นเหยียบเจลแอลกอฮอล์

การผลิตแท่นเหยียบเจลแอลกอฮอล์

การผลิตแท่นเหยียบเจลแอลกอฮอล์

การผลิตแท่นเหยียบเจลแอลกอฮอล์

 

 

การผลิตฉากป้องกันสำหรับติดตั้งบนโต๊ะอาหาร

การผลิตฉากป้องกันสำหรับติดตั้งบนโต๊ะอาหาร

การผลิตฉากป้องกันสำหรับติดตั้งบนโต๊ะอาหาร